UUDENMAAN
PORAKAIVO

VETTÄ JA LÄMPÖÄ KAIKKIIN KOTEIHIN

Porakaivot

Porakaivosta vettä silloinkin, kun rengaskaivot kuivuvat

Porakaivojen vedenpinnan korkeus ja veden tuotto ovat lähes tunteettomia vuodenaikojen vaihteluille.

Uudenmaan Porakaivo on rakentanut kaivoja jo vuosikymmeniä. Tänä aikana yritykseen on kertynyt erittäin vahva osaaminen porakaivojen rakentamisesta.

Porakaivon rakentaminen alkaa tutustumisella kohteeseen ja tarpeiden kartoituksella. Yhdessä asiakkaan kanssa selvitetään vedentarve, käyttötarkoitus (omakotitalo, kesäasunto, maatila, teollisuus, kunta), kaivon sijoitusvaihtoehdot ja pumppujärjestelmät. Lisäksi selvitetään kaivon ja käyttökohteen välisen vesiputken kulkureitti, routasuojaus sekä pumppulaitteiden sijoituspaikka. Tämän perusteella laadimme ilmaisen kustannusarvion.

Suoritamme kaivonporauksen telakoneillamme. Tarvittaessa teemme paineaukaisut omalla korkeapainepumpullamme.

Porakaivon paikan valinta

Porakaivon paikkaa valittaessa tulisi välttää viemärikaivojen, lantaloiden, öljysäiliöiden tai muiden saastelähteiden läheisyyttä sekä notkelmia, jonne valuma- ja sulamisvedet kerääntyvät.

Nykytekniikalla saadaan toimivia ja vesimäärältään riittäviä porakaivoja sellaisiinkin paikkoihin, joihin se ei ollut mahdollista 10-20 vuotta sitten.